logo

Druk je uit


Druk je uit heeft een veelzijdig, tweetalig aanbod voor basisscholen, culturele instellingen en particulieren, in de vorm van lessen en workshops, studiedagen en individuele begeleiding.

DRUK JE UIT BIEDT


  • lesprogramma’s en workshops voor kinderen in het basisonderwijs waarin taal, beeldende vorming en beweging elkaar ontmoeten;
  • studiedagen en coaching voor leerkrachten en vakdocenten in de werkwijze van Druk je uit;


Druk je uit
begeleidt kinderen om hun belevingswereld op authentieke wijze vorm te geven. Het uitgangspunt voor de lessen is de persoonlijke ervaring van het kind. Werken vanuit de eigen ervaring helpt leerlingen om makkelijker op verhaal te komen en verlaagt de drempel om met anderen uit te wisselen. Elke leerling kan actief meedoen en zo is de betrokkenheid en participatie het grootst.

Tijdens de les komen de expressievormen geïntegreerd aan bod. Er kan ook gekozen worden om meer nadruk te leggen op één expressievorm.


DRUK JE UIT WERKT MET


  • taal – in het schrijven van korte teksten, gedichten en verhalen;
  • beeld – intekeningen, collages en veelzijdige druktechnieken (zoals sjabloneren, stempelen, lino-drukken);
  • beweging – in dans, gebaar en spel.

Leerlingen vertellen, schrijven, verbeelden en bewegen op kunstzinnige wijze met taal. Alles wat we meemaken, slaan we op in ons hoofd, hart en lichaam. Ons lichaam is als een archief van belevenissen, herinneringen, gevoelens en gedachten. Dit is een rijke bron aan potentieel vertel-, schrijf-, beeld- en dans/bewegingsmateriaal.


DRUK JE UIT HEEFT ALS DOEL


  • de kunstzinnige expressie en het creatieve denken te stimuleren;
  • leerlingen meer schrijfgemak en schrijfplezier te laten ervaren;
  • het taalvermogen van leerlingen te ontwikkelen;
  • leerkrachten te inspireren en motiveren tot meer kunstzinnig taalonderwijs.


Druk je uit
laat leerlingen taal ervaren als communicatieve, betekenisgerichte activiteit. Taal gebruiken omdat je iets te zeggen hebt en wilt delen met anderen is een krachtig middel en stimuleert de natuurlijke taalverwerving.